XE Opole- skanery, kserokopiarki, drukarki

Co zrobić ze starym zużytym tonerem?

  • 23 czerwca, 2020

Czy zużyty toner jest odpadem?

Zużyty toner jest odpadem, gdyż po pewnym czasie jako materiał eksploatacyjny zużywa się a jego użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się jego w taki sposób by nie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Do kogo należy obowiązek zagospodarowania zużytych materiałów powstałych w wyniku eksploatacji urządzeń drukujących?

Obowiązek zagospodarowania zużytych tonerów należy do wytwórcy odpadu, a więc firmy będącej użytkownikiem urządzenia. Jeżeli sama dokonuje wymiany materiałów eksploatacyjnych zobowiązana jest także do zbierania, odzysku oraz  jego unieszkodliwienia i transportu we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

(Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

Kto jest wytwórcą odpadu, firma dostarczająca toner czy właściciel/dzierżawca urządzenia? Na kim spoczywa obowiązek przekazania zużytego tonera do odzysku/recyklingu?

Jeżeli właściciel/dzierżawca urządzenia wykonuje czynności w zakresie wymiany tonerów, staje się wytwórcą odpadów w postaci zużytych tonerów. Firma, która dostarcza tonery nie jest w tym przypadku wytwórcą odpadu i nie ma obowiązku odebrania go od klienta (zobacz uzasadnienie).

Do kogo firmy oddając odpad w postaci zużytego toneru powinny zwrócić odpad

Zużyte tonery powinny zostać przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się we właściwej miejscowo gminie.

Ile kosztuje wywiezienie zużytego tonera?

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie pobierają opłat za przyjęcie niewielkiej ilości tonerów. Dla większości małych i średnich firm jedynymi kosztami jakie poniosą oddając tonery do PSZOK będą więc koszty transportu.

Jaki kod odpadu powinniśmy podać oddając tonery do PSZOK?

Tonery pochodzące z drukarek biurowych możemy sklasyfikować pod kodem: 16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15.

Autor: Daniel Cyris